Samen voor Oekraïne: Het Sociaal Centrum in Poltava

SOS Kinderdorpen is sinds 2003 aanwezig in Oekraïne.

In de Oekraïense stad Poltava, dichtbij recentelijk door Rusland bezette gebieden, is er een bijzonder initiatief gestart. De uitdagingen en onzekerheden in de regio zijn groot, maar er schijnt een lichtpuntje van hoop en solidariteit. Dit lichtpunt is het Sociaal Centrum van SOS Kinderdorpen, dat op 1 augustus 2022 de deuren opende.

Het Sociaal Centrum heeft als belangrijkste doel om steun te bieden aan gezinnen en kinderen in nood. De steun bestaat uit het bieden van onderdak, voedsel, hygiëne, medische en psychologische zorg, en sanitaire basisvoorzieningen. In deze onzekere tijden vormt het centrum een plek van troost en ondersteuning.

Sterrengala Haarlem 2023
Sterrengala Haarlem 2023
Sterrengala Haarlem 2023
Sterrengala Haarlem 2024
Sterrengala Haarlem 2023

Resultaten in 2023: Samen sterk

In 2023 heeft het Sociaal Centrum indrukwekkende resultaten bereikt, dankzij de steun van donateurs en toegewijde medewerkers. Een greep uit de resultaten:

  • In totaal zijn er 2.462 gezinnen en 6.722 individuen ondersteund.
  • Om de mentale gezondheid te versterken, vonden 3.404 psychologische en 1.056 sociaalpedagogische sessies plaats.
  • Er werden 1.199 voedsel- en babyvoedingspakketten uitgedeeld, en 7.269 aanvullende artikelen zoals beddengoed, dekens, kussens etc.
  • 2.837 deelnemers ontvingen financiële steun, en 285 deelnemers werden geholpen met de aankoop van medicijnen en medische apparatuur.
  • 5 huizen werden beschikbaar gesteld met huurcompensatie voor huisvesting.

De 'Ukraine Emergency Response' is gericht op de meest kwets­bare huis­houdens in Oekraïne en omvat onder andere:

Overplaatsing:

SOS gezinnen, SOS families en pleeg­gezinnen over­plaatsen uit gevaarlijke gebieden naar een veiligere omgeving.

Psychosociale ondersteuning:

SOS organiseert groeps­activiteiten en individuele begeleiding voor gevluchte kinderen en verzorgers om hun oorlogs­trauma te overwinnen.

Support voor gevluchte gezinnen:

SOS Oekraïne biedt, samen met partners, doorgangs­opvang met voedsel, non-food­artikelen en hygiëne-artikelen aan gevluchte gezinnen met kinderen. Daarnaast worden hun kosten voor zelf­evacuatie vergoed.

Sociaal servicecentrum:

Er zijn vijf centra voor sociale diensten opgezet in Oezjgorod, Tsjernihiv, Dnipro, Lviv en Ivano-Frankivsk. Hier wordt voorzien in groeps- en individuele PSS- en recreatie­activiteiten, weder­zijdse steun­groepen, voedsel, medicijnen, (financiële) hulp en verwijzingen.

Sterrengala steunt Social Centre in Poltava

Toekomstplannen voor 2024

De belangrijke missie van het Sociaal Centrum stopt niet in 2023. De plannen voor 2024 zijn groot. Met familieversterkende programma’s blijft SOS Kinderdorpen de gezinnen in Poltava die dit het hardst nodig hebben steunen. SOS Kinderdorpen verbetert het onderwijs voor kinderen. De ondersteuning voor pleeggezinnen gaat door. De samenwerking met overheidsinstanties breidt uit.

Word onderdeel van het verhaal

De collega’s van SOS Kinderdorpen kunnen dit niet alleen. Met jouw steun ondersteunen we families in Poltava. Alleen samen maken we een verschil in het leven van kinderen en families in de moeilijkste leefomstandigheden. Word deel van het Sterrengala Haarlem en draag bij aan een betere toekomst voor kinderen en families in Poltava, Oekraïne.

Want ieder kind heeft het recht om op te groeien in een liefde­volle familie. Dat is de kracht van familie.

Sterrengala Haarlem 2023

Persoonlijke verhalen van opgevangen families in Poltava Social Centre, Oekraïne

(Namen zijn gefingeerd wegens privacy redenen.)

Familie Vozny

In februari 2023 zocht de familie Voznyi hulp bij SOS Kinderdorpen in Poltava. Moeder Voznyi stond met haar twee kinderen op straat door het conflict in Marioepol. Hun huis was vernietigd en al hun bezittingen weg­gevaagd. Met de steun van SOS Kinderdorpen ontving het gezin psycho­logische onder­steuning en financiële hulp om hen te voorzien in hun basisbehoeften.

Door deze onder­steuning slaagde de oudste zoon erin zijn angsten te ver­minderen en te praten over wat hij had mee­gemaakt. De jongste zoon overwon zijn spraak­problemen. In mei 2023 overleed de vader van de kinderen, wat een diepe schok veroorzaakte. Opnieuw werd het gezin met psycho­logische hulp onder­steund om om te gaan met dit verlies.

Hoe groot de tegen­slagen ook waren, het gezin gaf niet op! Moeder Voznyi was gemoti­veerd om voor haar kinderen te zorgen en werk te vinden. Haar kinderen deden hard hun best op school. Met steun van SOS Kinderdorpen en een heleboel veer­kracht van het gezin, pakten zij hun leven weer op.

Familie Nosenko

De familie Nosenko bestaat uit moeder Angela, haar man en twee kinderen van zes en acht. In april 2022 verhuisde het gezin van Kherson naar Poltava, nadat het gebied waar zij woonden werd bezet. Met grote trauma’s werden zij geëvacu­eerd naar een veilige locatie. De vader van de kinderen bleef achter.

In oktober 2022 vroeg Angela om hulp bij SOS Kinderdorpen Oekraïne. Het gezin kwam niet rond van hun kleine uitkering. De kinderen waren bang en boos door wat hen over­kwam. Op school hadden ze moeite zich aan te passen door de heftige trauma’s van de oorlog.

Van SOS Kinderdorpen ontving het gezin psycho­logische bege­leiding en materiële hulp zoals huis­houdelijke artikelen, voedsel- en hygiënekits. Stapje voor stapje verbetert de emotionele toestand van de kinderen en hun moeder. Ze wennen goed aan hun nieuwe omgeving en zijn minder bang. Het gezin herenigde met hun vader, moeder Angela werkt aan de herstart van haar eigen bedrijf en hun kinderen gaan weer naar school in Poltava.

Verhinderd maar wel betrokken?

Doneer op rekeningnummer IBAN NL40 INGB 0000 2342 34 van SOS Kinderdorpen (ANBI status) o.v.v. Sterrengala 2024

vroegboekactie
Sterrengala Haarlem 2024
Boek vóór 31 december 2023 een tafel voor 10 personen en geniet van een all-in diner voor 2 bij restaurant Le Mortier in Haarlem.*
(Bekijk de actievoorwaarden)