Situatie Oekraïne

SOS Kinderdorpen is sinds 2003 aanwezig in Oekraïne.

Sinds 24 februari 2022, toen de Russische troepen Oekraïne binnen­vielen, is de situatie voor kinderen en families verslechterd. Tenminste 6 miljoen mensen zijn hun huizen kwijt­geraakt en op de vlucht binnen Oekraïne en meer dan 7.8 miljoen mensen zijn gevlucht naar omringende landen.

Sterrengala Haarlem 2023
Sterrengala Haarlem 2023
Sterrengala Haarlem 2023
Sterrengala Haarlem 2023
Sterrengala Haarlem 2023

Activiteiten SOS Kinderdorpen in Oekraïne

De leefomstandigheden en veiligheid van families en kinderen in Oekraïne gaan door de aan­houdende oorlog achteruit. SOS Kinderdorpen streeft ernaar om hun leven weer op te bouwen en op orde te krijgen. Op het moment dat ouders niet meer of niet goed voor hun kinderen kunnen zorgen, vangt SOS Kinderdorpen de kinderen op, totdat hun ouders de zorg weer aankunnen. Hereniging met de oorspronkelijke familie blijft het doel, als dit in het belang is van het kind.

De 'Ukraine Emergency Response' is gericht op de meest kwets­bare huis­houdens in Oekraïne en omvat onder andere:

Overplaatsing:

SOS gezinnen, SOS families en pleeg­gezinnen over­plaatsen uit gevaarlijke gebieden naar een veiligere omgeving.

Psychosociale ondersteuning:

SOS organiseert groeps­activiteiten en individuele begeleiding voor gevluchte kinderen en verzorgers om hun oorlogs­trauma te overwinnen.

Support voor gevluchte gezinnen:

SOS Oekraïne biedt, samen met partners, doorgangs­opvang met voedsel, non-food­artikelen en hygiëne-artikelen aan gevluchte gezinnen met kinderen. Daarnaast worden hun kosten voor zelf­evacuatie vergoed.

Sociaal servicecentrum:

Er zijn vijf centra voor sociale diensten opgezet in Oezjgorod, Tsjernihiv, Dnipro, Lviv en Ivano-Frankivsk. Hier wordt voorzien in groeps- en individuele PSS- en recreatie­activiteiten, weder­zijdse steun­groepen, voedsel, medicijnen, (financiële) hulp en verwijzingen.

Sterrengala steunt Social Center in Poltava

Poltava ligt in het oosten van Oekraïne, dicht bij de provincies die Rusland onlangs bezette. Desondanks, is het er relatief veilig. Het sociale centrum in Poltava is op 1 augustus 2022 geopend door SOS Kinderdorpen om families en kinderen te onder­steunen op het gebied van onder­dak, voedsel, hygiëne, medische en psycho­logische zorg en sanitaire basisvoorziening.

Met uw financiële hulp kan SOS Kinderdorpen meer kinderen en hun (pleeg)­families onder­steunen in Oekraïne. Zo krijgen kwets­bare kinderen en families daar de hulp die ze zo hard nodig hebben en kunnen kinderen weer even echt kind zijn.

Tot nu toe heeft het sociale centrum in Poltava 635 Oekraïners kunnen onder­steunen, waarvan 323 kinderen. Maar aan­zienlijk meer kinderen en families hebben onder­steuning nodig.

Want ieder kind heeft het recht om op te groeien in een liefde­volle familie. Dat is de kracht van familie.

Sterrengala Haarlem 2023

Persoonlijke verhalen van opgevangen families in Poltava Social Centre, Oekraïne

(Namen zijn gefingeerd wegens privacy redenen.)

Familie Chechery

In oktober 2022 werden Olga en Oleksandr en hun acht pleeg­kinderen opge­vangen in het Social Center in Poltava. Voor de Russische bezetting woonde de familie in de regio Kharkiv, in het dorp Pishchane. Maar hun leven veranderde op 11 september. Die dag namen de Russische bezetters het huis van de familie in. Op de vlucht voor de beschietingen, schuilden ze in een lege kelder en bleven daar bijna ander­halve maand. De kinderen sliepen er op houten planken, en Olga en Oleksandr kookten buiten op een vuur met gevaar voor eigen leven. De restanten van cluster­bommen vlogen in het rond, en de soldaten stuurden drones met bommen op vuur af.

Na de ontruiming van hun dorp, ontdekte de familie dat hun huis compleet was leeg­geroofd en vernietigd. Vrijwilligers hielpen hen evacueren, en eenmaal aangekomen in het Social Center in Poltava, werden ze opge­vangen met warme dekens en kussens. In het Social Center werd de familie onder­steund met onderdak, voedsel, kleding, hygiëne­producten, onderwijs­materiaal (laptops), power­banks, lampen, huis­textiel en keuke­napparatuur. Zowel ouders als kinderen kregen psycho­sociale onder­steuning. Omdat Olga, Oleksandr en hun pleeg­kinderen al hun bezittingen zijn verloren en na de oorlog geen huis meer hebben om naar terug te keren, heeft SOS Kinderdorpen financiële steun geboden om een huis te huren. De familie ontvangt nog steeds de benodigde onder­steuning in hun basisbehoeften.

Familie Kurganovy

Halyna en Andrii kwamen al voor de oorlog in contact met SOS Kinderdorpen. Sinds 2007 vormen ze een pleeg­gezin, samen met hun biologische zoon Yevhen en pleeg­zoon Artem. Sinds de oorlog hebben ze er nog een pleeg­zoon bij, de vijfjarige Oleksandr. Het Severodonetsk Children's Services vroeg Halyna en Andrii om Oleksandr een tijdje in hun familie op te nemen, totdat ze zijn eigen familie hadden gevonden. Zijn moeder bleek in een zieken­huis in Severodonetsk te zijn gestorven en er waren geen andere familie­leden die voor hem konden zorgen. Halyna en Andrii besloten dat hij voortaan bij hun familie hoorde.

Het nieuwe pleeg­gezin vluchtte vanwege de oorlog en leefde een maand in een kelder. Het was niet makkelijk voor hen om Severodonetsk te verlaten: er waren voort­durend explosies, een gebrek aan voedsel, vervoer en brand­stof en het was te gevaarlijk om humani­taire hulp te vragen. Toch lukte het de familie met behulp van het leger om naar Kremenchuk, Poltava te gaan. Hier werden ze officieel pleeg­ouders van Oleksandr. Het pleeggezin wordt in het Poltava Social Centre onder­steund met psycho­sociale support. Oleksandr werkt samen met een logo­pedist en een leraar Engels. Het gezin ontvangt de benodigde onder­steuning in hun basis­behoeften en er wordt gekeken naar een nieuwe woon­plek voor de familie.

Reserveren

Vul hieronder uw gegevens in als u een tafel of stoelen wil reserveren voor het Sterrengala 2023.

Dank voor uw reservering. We nemen zsm contact met u op.
Oops! Er gaat iets niet goed. Probeert u het nogmaals.

Verhinderd maar wel betrokken?

Doneer op rekeningnummer IBAN NL40 INGB 0000 2342 34 van SOS Kinderdorpen (ANBI status) o.v.v. Sterrengala 2023