Project

Onderwijs en psychosociale zorg voor Syrische kindvluchtelingen

Tijdens dit gala zullen we de werkzaamheden van SOS Kinderdorpen blijven steunen. De focus: het verzorgen van onderwijs en psychosociale zorg voor Syrische kindvluchtelingen.

Hou deze pagina in de gaten voor verdere details over de werkzaamheden die gesteund zullen worden met het komende gala. En updates over de voortgang van het project die gesteund wordt met de opbrengsten van het vorige gala.

Update Project SterrenGala Haarlem 2017

Smiles were spread everywhere, children and youths of all ages were eagerly participating in an activity that seemed like a dream for a lot of them recently. They sang, danced, jumped, played, colored, etc… all activities were planned and executed holding an objective and aim behind them – all linked to the rights of the children, the right to play, learn, to be protected, etc…

– First play and educational day at the Tamnine camp

Geïnteresseerd in het volledige (Engelstalige) update-document?

ACHTERGROND

Onderwijs voor Syrische kindvluchtelingen

Volgens de gegevens van UNHCR (februari 2017) leven er nu 488.832 geregistreerde kind vluchtelingen in Libanon die recht hebben op onderwijs. De Libanese overheid heeft bevestigd dat ruim 200.000 van deze kinderen niet naar school gaat. Vermoedelijk liggen deze cijfers vele malen hoger, omdat dit de officiële cijfers zijn. Helaas heeft de toestroom van vluchtelingen ernstige gevolgen voor alle systemen in het land, waaronder ook het hele educatie systeem in Libanon.

Het doel van het project is ervoor te zorgen dat kindvluchtelingen in Libanon toegang krijgen tot kwalitatief onderwijs. Daarnaast is het van groot belang om de het aantal Syrische ‘drop-out jongeren’ in de leeftijdsgroep 15-18 jaar terug te dringen, hen te trainen en ze voor te bereiden op een actieve participatie in de maatschappij.

Tijdens het project krijgen 40 kwetsbare Syrische vluchtelingenkinderen de begeleiding die zij nodig hebben om weer naar school te gaan. Naast onderwijs krijgen ze de psycho-sociale zorg in het Interim Care Center. Verder versterken wij 290 kinderen met leerachterstand binnen het informele onderwijs op NGO scholen in de gemeenschap. Ook versterken we 100 jongeren door het bieden van trainingen om een vak te leren, om zo hun kansen te vergroten op een baan om een duurzame toekomst op te bouwen.

Vanaf 07:35 minuten: Herman van Veen over het belang van goed onderwijs voor kinderen.

Wilt u dit project steunen?

Dat kan!

Op 4 maart 2019 vind het Sterrengala Haarlem plaats. Tijdens dit gala kunnen de gasten genieten van culinaire hoogstandjes en entertainment van topklasse. Er zal ook een loterij en een veiling plaatsvinden. Alle baten van dit gala gaan naar dit SOS Kinderdorpenproject in Libanon.

Bent u verhinderd te komen, maar wilt u wel het leven van een kindvluchteling in Libanon meer glans geven? Dan kunt u rechtstreeks doneren op IBAN: NL40INGB0000234234 t.n.v. SOS Kinderdorpen Nederland, met de omschrijving SOS sterrengala, ‪4-3-2019.

Wilt u zelf actie ondernemen? Dat kan! Klik dan op de onderstaande button.

Benieuwd waaraan de opbrengst van het gala van 2016 is besteed?

Herman van Veen

'Kinderrechten zijn noodzakelijk.'

Van Veen is betrokken en zet zich in voor de wereld. Vanaf zijn 17de werkt hij al met organisaties die zich bezighouden met kinderrechten. “Ik denk dat één van onze collectieve zorgen het gebrek aan goed onderwijs is.” Dat is volgens hem basaal gezien één van de redenen dat er kan gebeuren wat er nu gebeurt in de wereld. “Omdat kinderen bijzaak zijn. Zo lopen we in generaties altijd achter bij datgene wat we eigenlijk weten. Ik zie het als een fenomenale taak dat die kinderen hun rechten krijgen.” Bron

Journalist Martijn van Leeuwen was in Libanon. Lees hier de interviews die hij heeft afgenomen.

Luciana, de lokale noodhulp coördinator in Libanon, aan het woord (Engelstalig).