Project

Voor elke € 320,– kunnen we 1 kind helpen

Om  de kinderen die het meest getroffen zijn door de Syrische crisis een kansrijke toekomst tegemoet te laten gaan ondersteunen we het programma ‘onderwijs in een crisissituatie’.  Het programma kan onderverdeeld worden in twee hoofdactiviteiten, namelijk: het ondersteunen van kinderen met een leerachterstand door middel van bijscholing en het bieden van psychosociale zorg voor de kinderen om hen te helpen bij het verwerken van hun trauma’s.

Concreet houdt dit in dat we:

  • 290 kwetsbare Syrische kinderen tussen de 4 en 12 jaar onderwijs willen geven. Hiervan komen 40 kinderen uit het tijdelijke zorgcentra van SOS Kinderdorpen.
  • Alle 290 kinderen psychologische ondersteuning ontvangen om hun te helpen bij het verwerken van oorlogstrauma’s.

Onderwijs voor Syrische kindvluchtelingen

Volgens de gegevens van UNHCR (februari 2017) leven er nu 488.832 geregistreerde kind vluchtelingen in Libanon die recht hebben op onderwijs. De Libanese overheid heeft bevestigd dat ruim 200.000 van deze kinderen niet naar school gaat. Vermoedelijk liggen deze cijfers vele malen hoger, omdat dit de officiële cijfers zijn. Helaas heeft de toestroom van vluchtelingen ernstige gevolgen voor alle systemen in het land, waaronder ook het hele educatie systeem in Libanon.

Het doel van het project is ervoor te zorgen dat kindvluchtelingen in Libanon toegang krijgen tot kwalitatief onderwijs. Daarnaast is het van groot belang om de het aantal Syrische ‘drop-out jongeren’ in de leeftijdsgroep 15-18 jaar terug te dringen, hen te trainen en ze voor te bereiden op een actieve participatie in de maatschappij.

Tijdens het project krijgen 40 kwetsbare Syrische vluchtelingenkinderen de begeleiding die zij nodig hebben om weer naar school te gaan. Naast onderwijs krijgen ze de psycho-sociale zorg in het Interim Care Center. Verder versterken wij 290 kinderen met leerachterstand binnen het informele onderwijs op NGO scholen in de gemeenschap. Ook versterken we 100 jongeren door het bieden van trainingen om een vak te leren, om zo hun kansen te vergroten op een baan om een duurzame toekomst op te bouwen.


Vanaf 07:35 minuten: Herman van Veen over het belang van goed onderwijs voor kinderen.

Wilt u dit project steunen?

Dat kan!

Op 4 december 2017 vind het Sterrengala Haarlem plaats. Tijdens dit gala kunnen de gasten genieten van culinaire hoogstandjes en entertainment van topklasse. Er zal ook een loterij en een veiling plaatsvinden. Alle baten van dit gala gaan naar dit SOS Kinderdorpenproject in Libanon.

Bent u verhinderd te komen, maar wilt u wel het leven van een kindvluchteling in Libanon meer glans geven? Dan kunt u rechtstreeks doneren op IBAN: NL40INGB0000234234 t.n.v. SOS Kinderdorpen Nederland, met de omschrijving SOS sterrengala, ‪4-12-2017.

Wilt u zelf actie ondernemen? Dat kan! Klik dan op de onderstaande button.

Benieuwd waaraan de opbrengst van het gala van 2016 is besteed?

Herman van Veen

'Kinderrechten zijn noodzakelijk.'

Van Veen is betrokken en zet zich in voor de wereld. Vanaf zijn 17de werkt hij al met organisaties die zich bezighouden met kinderrechten. “Ik denk dat één van onze collectieve zorgen het gebrek aan goed onderwijs is.” Dat is volgens hem basaal gezien één van de redenen dat er kan gebeuren wat er nu gebeurt in de wereld. “Omdat kinderen bijzaak zijn. Zo lopen we in generaties altijd achter bij datgene wat we eigenlijk weten. Ik zie het als een fenomenale taak dat die kinderen hun rechten krijgen.” Bron

Journalist Martijn van Leeuwen was in Libanon. Lees hier de interviews die hij heeft afgenomen.

Luciana, de lokale noodhulp coördinator in Libanon, aan het woord (Engelstalig).

Het project voor het onderwijs en ondersteuning van 290 kinderen is onderdeel van een groter project. Hier een samenvatting van het gehele project

Project

Aanhoudende crisis in Libanon – Noodhulp 2017

Looptijd

Maart 2017 – februari 2018

Beneficanten

330 families met in totaal ongeveer 1.400 kinderen.

Activiteiten

Ondersteunen van families in nood met o.a. onderwijs, primaire gezondheidszorg, psychosociale zorg, huur, inkomens genererende activiteiten en het verstrekken van voedsel- en hygiënepakketten.

Trainingen voor ouders/zorgdragers over onder andere gezondheid, voeding en de ontwikkeling van kinderen.

Psychosociale hulp voor Syrische en Libanese kinderen om hun trauma’s beter te kunnen verwerken.

Trainingen voor Syrische en Libanese jongeren op economisch en sociaal gebied.

Doelgroep

Syrische vluchtelingen (voornamelijk kinderen en vrouwen) en Libanese kinderen en families uit de kwetsbare gastgemeenschappen in de Bekaa- Vallei.

Locatie

Bekaa-Vallei, Libanon

De afgelopen vier jaar is het bevolkingsaantal in de Bekaa-Vallei (een van de minst ontwikkelde gebieden in Libanon) met 67% toegenomen door de enorme toestroom van vluchtelingen. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de leefomstandigheden voor families in dit gebied. SOS Kinderdorpen wil haar activiteiten, gezien de noodzaak, in deze regio uitbreiden.

Doel

Het doel van het project is om te zorgen voor het welzijn, de verdere ontwikkeling en re-integratie in de samenleving van de meest kwetsbare Syrische én Libanese kinderen en families in Libanon.

SOS Kinderdorpen in Libanon

SOS Kinderdorpen Libanon is in 1964 opgericht. Momenteel zijn er vier kinderdorpen en verschillende familie versterkende programma’s waar families in kwetsbare situaties ondersteund worden. Na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog heeft SOS Kinderdorpen Libanon in 2014 een noodhulpprogramma opgezet om zo hulp te kunnen bieden aan Syrische vluchtelingen. Gezien de aanhoudende crisis en de impact van de crisis op de Libanese bevolking is er meer en ander soort hulp nodig.

Urgentie

Libanon vangt, ten opzichte van haar eigen bevolking, de meeste vluchtelingen ter wereld op, waaronder 2 miljoen Syrische vluchtelingen. Helaas heeft de toestroom van vluchtelingen ernstige gevolgen voor het land zelf. Systemen en voorzieningen zijn overbelast en de werkeloosheid stijgt. Dus naast de moeilijke situatie waarin de vluchtelingen leven, ziet nu ook de Libanese bevolking hun situatie verslechteren.